Uchwala nr LI/355/2014
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia rozkfadow godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego.