Publikcja artykułu w prasie - Poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko – polskim

Data publikacji:

11 Grudzień 2009

Autor publikacji:

Monika Święcicka - Kozakiewicz

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na:Publikację artykułu w prasie, w ramach promocji projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn.: „Poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko – polskim”