Wykonanie audytu zewnętrznego projektu z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Data publikacji:

9 Listopad 2009

Autor publikacji:

Marek Wołk-Lewanowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż wyniku zamówienia zmieszczonego na stronie internetowej www.bogatynia.pl na wykonanie audytu zewnętrznego projektu z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” pn.: Budowa drogi gminnej G 1 od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni”, wybrano ofertę firmy:

Agencja Biegłych Rewidentów „Tax-2” spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 90 ,
50-357 Wrocław

Koszt opracowania wynosi: 6.100,00 zł