Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Wybór przewodniczącego komisji.
3.Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
4.Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Artur Oliasz