ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 15:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Wybór przewodniczącego komisji.
3.Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
4.Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Artur Oliasz