Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 17.12.2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 1 z dnia 27.11.2018 r.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028 /projekt nr 23.2018/
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok /projekt nr 24.2018/
5.Projekt Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast „ Mały Trójkąt Zittau/Bogatynia/Hradek n. Nysą” /projekt nr 25.2018/
7.Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bogatynia zadania własnego Województwo Dolnośląskiego, polegającego na pełnienie nadzoru ( utrzymania i konserwacji) nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354, ul. Młodych Energetyków, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. /projekt nr 103.2018/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy/projekt nr 19.2018/
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 20.2018/
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 21.2018/
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 22.2018/
12.Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy projekt nr 102.2018/
13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego i odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 107.2018/
14.Sprawy różne, wnioski.
15.Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica