ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028 /projekt nr 23.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2019 rok /projekt nr 24.2018/.
5.Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast „ Mały Trójkąt Zittau/ Bogatynia/ Hradek n.Nysą” /projekt nr 25.2018/.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska