ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 40 z dnia 18 października 2018 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 17 grudnia 2018 r.
4.Pismo dotyczące funkcjonowania Schroniska Samopomocowego Wsparcia „Dom wspólnoty Arka w Bogatyni”
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Otrociuk