ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 14:20 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 17 grudnia 2018 r.
3.Prośba o zbadanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności szkodliwego działania przez poprzedniego Burmistrza, na rzecz współpracy i pomocy osobom bezdomnym z terenu Bogatyni – wraz z korespondencją uzupełniającą.
4.Sprawy różne, wnioski
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada