ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2019 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia komisji w dniu 17 grudnia 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019-2028 /projekt nr 23.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok /projekt nr 24.2018/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski