ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 11 stycznia 2019 r.
3.Opieka zdrowotna na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, omówienie sytuacji finansowej, spraw bieżących i strategii.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska