ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24.01.2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia komisji z dnia 14 stycznia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2019 rok /39.2019/.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /37.2019/.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy /38.2019/.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica