ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.04.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia komisji z dnia 03 kwietnia 2019 r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik /projekt nr 74.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

  Eugeniusz Kubica