ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.05.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 11 z posiedzenia komisji z dnia 08 kwietnia 2019 r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 77.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

    Eugeniusz Kubica