ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 11 marca 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 78.2019/
4.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska