ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.06.2019 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia komisji z dnia 03 czerwca 2019 r.
3.Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2018 rok.
4.Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok.
5.Raport o stanie Gminy Bogatynia za 2018 rok.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

   Eugeniusz Kubica