ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  16 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 12 czerwca 2019 r.
3.Zapoznanie się z treścią pism przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do Zarządu PGiE S.A w Warszawie dotyczących Szpitala w Bogatyni.
4.Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr.117.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska