ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 19 z dnia 05 września 2019 r.
3.Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Barbara Otrociuk