ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 17 października 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr.151.2019/
4.Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego /projekt nr.152.2019/
5.Wniosek nr 1/B/Z/2019 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 05.07.2019 w sprawie podjęcia decyzji umorzenia zaległości czynszowych.
6.Podjęcie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani I.K.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk