Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni - IODO.

          Imię i nazwisko IODO: Artur Bohdanowicz.  

Dane kontaktowe:

           mail: iod@bogatynia.pl                nr tel.: 75 77 25 395