ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 16 września 2019r.
3.Omówienie sytuacji bieżącej, planowanych kontraktów oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Bogatyni.
4.Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska