ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 28 października 2019 r.
3.Pismo pracowników GZMK w Bogatyni w sprawie sytuacji finansowej spółki.
4.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok /projekt nr 153.2019/
5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 /projekt nr 155.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk