ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25 listopada 2019 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 28 listopada 2019 r.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/
5.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji

Barbara Otrociuk