ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.12.2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 175.2019 /
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 176.2019 / 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 178.2019/
5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg wojewódzkich DW352 i DW354 zlokalizowanych na terenie Gminy Bogatynia /projekt 179.2019/
6. Pismo Fundacji Wzajemnej Pomocy „Arka” w sprawie współpracy z BOPS i WR.
7. Omówienie odpowiedzi na pismo w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie kwoty na zakup urządzeń do opomiarowania poboru wody.
8. Omówienie odpowiedzi na wniosek Komisji nr 15 w sprawie konsultacji z Radami Osiedlowymi i Sołectwami lokalizacji pojemników z piaskiem.
9. Omówienie odpowiedzi na wniosek Komisji nr 16 w sprawie składowania pojazdów porzuconych przez właścicieli.
10. Omówienie odpowiedzi na wniosek Komisji nr 18 w sprawie dzikiego wysypiska na prywatnej posesji przy ul. Kościuszki.
11. Sprawy różne, wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
               
Eugeniusz Kubica