ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 4 grudnia 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 11 grudnia 2019 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 12 grudnia 2019 r.
5. Omówienie pisma z dnia 15.11.2019 r. w sprawie sposobu pomocy osobom bezdomnym i nietrzeźwym bezdomnym.
6. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/.
8. Sprawy różne, wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica