ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 12 z posiedzenia komisji w dniu 16 grudnia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku /projekt nr.193.2019/
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
5.Omówienie projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski