ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.01.2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 18 grudnia 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 182.2019/.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /projekt nr 183.2019/.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy użyczenia lokalu użytkowego /projekt 189.2019/.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
7. Omówienie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
8. Sprawy różne, wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica