ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 14 stycznia 2020 r.
3.Omówienie sytuacji finansowej Gminy Bogatynia – dotyczy przeznaczenia środków na zadanie: bezpieczeństwo publiczne w zakresie monitoringu miejskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych Szpitala Gminnego.
4.Plan pracy komisji na 2020 rok.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk