ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie  Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 15 stycznia 2020 r.
3.Omówienie sytuacji finansowej Gminy Bogatynia – dotyczy przeznaczenia środków na zadanie: bezpieczeństwo publiczne w zakresie monitoringu miejskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych Szpitala Gminnego.
4.Plan pracy komisji na 2020 rok.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski