ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 lutego 2020 roku o godz. 14:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 13 stycznia 2020 r.
3. Omówienie projektu Statutu wraz z naniesieniem proponowanych zmian.
4. Omówienie pisma radnego Krystiana Bajsarowicza dotyczącego rozpoczęcia prac nad znowelizowaniem do obowiązujących przepisów i możliwości finansowych Gminy Bogatynia, Uchwały Nr XIX/160/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dawid Szczepanik