ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.02.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 30 z dnia 22 stycznia 2020 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 31 z dnia 27 stycznia 2020 r.
4. Spotkanie z mieszkańcami ul. Środkowej w Bogatyni.
5. Omówienie polityki mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni sp. z o.o. - wizja i plan rozwoju.
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica