ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 lutego 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 14 stycznia 2020 roku.
3. Omówienie kolejnego pisma w/s skargi p. Marianny Gąsiorowskiej na Burmistrza Wojciecha Błasiaka.
4. Omówienie pisma radnego K. Bajsarowicza oraz wniosku radnego D. Szczepanika dotyczących zmiany uchwały nr XIX/160/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
5. Omówienie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada