ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2020 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 03 lutego 2020 r.
3. Omówienie projektu Statutu wraz z naniesieniem proponowanych zmian.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dawid Szczepanik