Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Zarządzenie Nr 28/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 13 luty 2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania komisji i sposobu przeprowadzenia weryfikacji majątku Gminy Bogatynia na lata 2019-2024

Na podstawie § 43 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co następuje:


§ 1

W zarządzeniu nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Tomasz Kuczaj –Dział Informatyki”,
„ 2) Łukasz Roszkowski – Wydział Spraw Obywatelskich”.
oraz
2. § 5 ust. 2 pkt. 1, 6, 7 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Piotr Sudnik – Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji”,
„ 6) Monika Żądeł – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej”,
„ 7) Janusz Michalski – Wydział Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej”.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Anna Hanušová
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Faderewicz
Data wprowadzenia:2020-02-13 09:18:43
Opublikował:Anna Faderewicz
Data publikacji:2020-02-13 09:20:43
Ostatnia zmiana:2020-02-13 09:25:18
Ilość wyświetleń:105