W sprawie:
nadania nazwy ulicy

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XXXIV/203/20

Podjęta przez:
Radę Miejskiej w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego