W sprawie:
zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/176/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu os

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/240/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia