W sprawie:
w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze socjalnego funduszu nagród


Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/243/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego