ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.06.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 25 maja 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 265.2020/.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 236.2020/.
5. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 31 w sprawie montażu ławek przy ul. Wyczółkowskiego.
6. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 21 w sprawie przejętych przez Gminę Bogatynia odcinków dróg wojewódzkich nr 352 i 354.
7. Sprawy różne, wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica