ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 27 maja 2020r.
3. Przyjęcie protokołu nr 19 z dnia 3 czerwca 2020 r.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019” /projekt nr 269.2020/
5. Funkcjonowanie Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska