Zarządzenie Nr 80/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 08-06-2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję  Gminne Biuro Spisowe celem wykonania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

§ 2.

W skład GBS wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni:

 1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Agnieszka Gryszkiewicz;
 2. Koordynator Gminnego Biura Spisowego - Krzysztof Pawicki;
 3. Członek - Paulina Januchta;
 4. Członek - Karina Nowosad;
 5. Członek - Marcin Pędrak;

§ 3.

 1. W ramach prac spisowych Gminne Biuro Spisowe:
  1. zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
  2. organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  3. współpracuje z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu, zwanym dalej „WBS”, przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz przeprowadza egzamin testowy sprawdzający ich wiedzę i przygotowanie;
  4. monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazuje wyniki monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu, 
  5. przekazuje do WBS meldunki dotyczących realizacji spisu rolnego na terenie gminy.
 2. Szczegółowy zakres zadań GBS  wraz z harmonogramem prac zawiera Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08-06-2020 r.