W sprawie:
zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/109/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/182/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 stycznia 2020

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XL/246/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.