W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej częsci wojewóztwa dolnośląskiego"

Data uchwały:
2020-07-09

Numer uchwały:
XLI/250/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia