W sprawie:
zmiany uchwały nr LVIII/525/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska

Data uchwały:
2020-07-09

Numer uchwały:
XLI/256/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego