ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.     Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji.

3.     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr 286.2020/.

4.     Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2019 rok.

5.     Sprawy różne, wnioski.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska