OGŁOSZENIE
     
 

   Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)
                          
                                        BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 
                                              ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych, objętych KW.


nr  JG1Z/00015552/3 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Bogatyni szczegółowo opisanych

w poniższym załączniku.