ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 14.00w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie  Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 27.07.2020 r.
3. Analiza organizacyjno-finansowa placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Omówienie spraw bieżących z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Jakub Biniasz