Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie sposobu
 

 i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
                              
                            

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Bogatynia
 

położonych w Bogatyni przy ul.Górskiej który odbył się w dniu 11  września 2020 r. o godz.  9 00  w siedzibie Urzędu Miasta


i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego nr 1, sala konferencyjna I piętro, które opisane zostały  w poniższym załaczniku.