ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 października 2020 r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 37 z dnia 14 września 2020 r.
3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za I półrocze 2020 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wraz z przedsięwzięciami.
4.Wniosek nr IN.7146.7.2020.SD z dnia 16.09.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani M.P.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk