Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie sposobu
                             i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
                               
                                       Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  będących własnością Gminy Bogatynia 
położonych w Sieniawce,  który odbył się w dniu 21  września 2020 r. o godz.  9 00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego nr 1,

sala konferencyjna I piętro, które opisane zostały  w poniższym załaczniku.