W sprawie:
wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego

Data uchwały:
2020-11-02

Numer uchwały:
XLVIII/300/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia